[1]
J. I. Hualde y A. Beristain Murillo, «Azpeitiko azentuaren gauzatze fonetikoaz [Sobre la realización fonética del acento en el euskera de Azpeitia]», Fontes, n.º 123, pp. 65-86, jun. 2017.