Jarraitu aditzaren erregimen-aldaketa testu akademikoen argitan [Cambio de régimen en el verbo jarraitu ‘seguir’ a la luz de los textos académicos]

Palabras clave: jarraitu ‘seguir’, dativo, absolutivo, textos academicos, corpus

Resumen

Este artículo analiza la alternancia absolutivo/dativo del verbo jarraitu (‘seguir’) en textos académicos. El objetivo es aclarar si la proliferación del absolutivo en este tipo de textos es consecuencia de la adaptación del euskara a los registros específicos. Para ello, considero dos posibles influencias: a) el régimen del préstamo segitu y b) el gran uso de nombres inanimados de los textos académicos. Para comprobar las dos hipótesis, he examinado corpus históricos, orales actuales y científico-técnicos. Los resultados muestran que la segunda hipótesis es más adecuada. De hecho, parece que la tendencia a usar nombres abstractos en textos académicos ha reforzado el uso del absolutivo.

Estadísticas

94
La descarga de datos todavía no está disponible.

Referencias

CORPUSAK ETA HIZTEGIAK

Ahotsak.eus corpusa. (Badihardugu Euskara Elkartea). https://ahotsak.eus/

Cénac-Moncaut, J. (1814-1871). Dictionnaire gascon-français: dialecte du département du Gers; suivi d’un Abrégé de grammair gasconne. Didron.

Corpus historikoa. (Euskara Institutua). https://www.ehu.eus/etc/ch/

Dabilena – Web-corpusa. Interneten dabilen euskara. (Elhuyar Fundazioa). https://dabilena.elhuyar.eus/

Diccionario panhispánico de dudas. (Espainiako Errege Akademia). http://www.rae.es/dpd

Egungo testuen corpusa. (Euskara Institutua). https://www.ehu.eus/etc/

Elhuyar hiztegia. (Elhuyar Fundazioa). https://hiztegiak.elhuyar.eus/.

Ereduzko prosa gaur. (Euskara Institutua). https://www.ehu.eus/euskara-orria/euskara/ereduzkoa/

Euskal klasikoen corpusa. (Euskara Institutua). https://www.ehu.eus/ehg/kc/

Euskaltzaindiaren hiztegia. (Euskaltzaindia). https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&Itemid=410&lang=eu

Garaterm: euskararen erregistro akademikoen garapenaren ikerketarako lan-ingurunea. (UPV/EHU eta Elhuyar Fundazioa). http://garaterm-corpusa.ixa.eus/

Gaztelaniaren corpus diakronikoa (CORDE). (Espainiako Errege Akademia). http:// www.rae.es Lexilogos: dictionnaire gascon. (Lexilogos). https://www.lexilogos.com/gascon_dictionnaire.htm

Orotariko euskal hiztegia. (Euskaltzaindia). https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_oehberria&task=bilaketa&Itemid=1694&lang=eu

Zientzia eta teknologiaren corpusa. (UPV/EHU eta Elhuyar Fundazioa). http://www.ztcorpusa.eus/cgi-bin/kontsulta.py?mota=arrunta

ERREFERENTZIAK

Alberdi, X. (2002). Hizketa formula ohikoak. In X. Artiagoitia, P. Goenaga, J. A. Lakarra (arg.), Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk (53.-71. or.). UPV/EHU. https://doi.org/10.1387/asju.9632

Alberdi, X. (2010). A typology of calques. The calquing mechanism in contemporary Basque. Estudios de Lingüistica. Universidad de Alicante, 24, 13-35. https://doi.org/10.14198/ELUA2010.24.01

Duhalde, M. (2023). Lapurdi itsas hegiko euskara [Argitaratu gabeko doktore-tesia]. UPV/EHU.

Epelde, I. (2003). Larresoroko euskara [Doktore-tesia, UPV/EHU]. HABE http://www.euskara.euskadi.net/appcont/tesisDoctoral/PDFak/Irantzu_Epelde_TESI.pdf

Etxebarria, J. R. (2002). Euskal prosa zientifikoaren inguruan. Hegats. Literatur Aldizkaria, 30, 63-75. https://old.uberan.eus/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/30Hegats.pdf

Euskaltzaindia. (1991). Euskal gramatika. Lehen urratsak I. Euskaltzaindia. https://www.euskaltzaindia.eus/dok/iker_jagon_tegiak/6844.pdf

Euskaltzaindia. (2018). Euskara batuaren eskuliburua. Euskaltzaindia. https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ebe&view=bilaketa&task=sarrera&Itemid=1161

Euskaltzaindia. (2021). Euskal gramatika. Euskaltzaindia. https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_liburuak&task=gramatika&Itemid=1765&-lang=eu

Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (2010). Datiboa hiztegian. UPV/EHU. https://www.ehu.eus/documents/2430735/2650047/datiboa-hiztegian-completo.pdf/fb0820bc-b40c-45a4-be33-a18edd984efa?t=1406035964000

Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (2012). Dative (first) complements in Basque. E. Carrilho & B. Fernández (arg.), Syntactic microvariation in Westmost European languages. Journal of Portuguese Linguistics, 11(1), 83-98. https://doi.org/10.5334/jpl.93

Haugen, E. (1983). The implementation of corpus planning: theory and practice. In J. Cobarrubias & J. A. Fishman (arg.), Progress in language planning. International perspectives (269.-289. or.). Mouton Publishers. https://doi.org/10.1515/9783110820584.269

Heine, B. (2003). Grammaticalization. In B. D. Joseph & R. Janda D. (arg.), The handbook of historical linguistics (575.-601. or.). Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470756393.ch18

Lakoff, G. (1993). The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (arg.), Metaphor and thought (202.-251. or.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139173865.013

Martínez, M. A. (2007). Sobre la (morfo)sintaxis de las lenguas de especialidad. In E. Alcaraz, J. M. Martínez & F. Yus (arg.), Las lenguas profesionales y académicas (13.-25. or.). Ariel Lenguas Modernas.

Milroy, J. & Milroy, L. (1985). Authority in language. Investigating language prescription and standardisation. Routledge.

Montoya, E. (2004). Urdazubi eta Zugarramurdiko euskararen norabidea. FLV, 96, 249-270.

Mounole, C. (2011). Le verbe basque ancien : étude philologique et diachronique. [Doktore-tesia, UPV/EHU eta Michel de Montaigne – Bordeaux III Unibertsitatea]. TESEO. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=959808

Odria, A. (2017). Differential object marking and datives in Basque syntax. [Doktore-tesia, UPV/EHU]. ADDI. https://addi.ehu.es/handle/10810/29766

Sagarzazu, T. (2005). Hondarribiako eta Irungo euskara. Alberdania. https://www.irun.org/enlaces/00017035.pdf

Salaberry, B. (2002). Mugerreko euskara: hurbilketa bat. Euskara batuaren eragina euskalkian. Lapurdum, 7, 353-355. https://doi.org/10.4000/lapurdum.1054

Timmis, I. (2015). Corpus linguistics for ELT: research and practice. Routledge.

Zabala, I. (2008). Gramatika- eta estilo-arauak espezialitate-hizkeren garapen diskurtsiboari begira. In I. Ugarteburu & P. Salaburu (arg.), Espezialitate hizkerak eta terminologia II: euskara estandarra eta espezialitate hizkerak (227.-241. or.). UPV/EHU. http://ixa.si.ehu.es/node/4022

Zabala, I. (2018). Euskararen lexiko espezializatuaren garapenaz eta harmonizazioaz. In G. Bilbao, P. Gartzia, & M. K. Garmendia (arg.), Bai, jauna, bai: fisika euskaraz! Jose Ramon Etxebarria irakaslearen omenez (349.-358. or.). UEU. https://www.ixa.eus/node/11544

Zabala, I., San Martin, I. & Lersundi, M. (2014). Linguistic and sociolinguistic factors that influence the detection, implantation and circulation of natural terminology in academic uses of Basque. In P. Dury, J. C. de Hoyos, J. Makri-Morel, F. Maniez, V. Renner & M. B. Villar (arg.), La néologie en langue de spécialité. Détection, implantation eta circulation des nouveaux termes (141.-164. or.). CRTT. http://www.ixa.eus/sites/default/files/dokumentuak/3176/Zabala_SanMartin_Lersundi_2014.pdf

Zalbide, M. (1995). Zientzi hizkuntza irakaskuntzan: euskara teknikoaren izaeraz, iturburuaz eta egungo erabilmoduaz. In I. Dendaluze (arg.), XII congreso de estudios vascos: estudios vascos en el sistema educativo = Eusko Ikaskuntza hezkuntza sarean (281.-290. or.). Eusko Ikaskuntza.

Zuloaga, E. (2022). Mendebaleko euskara zaharra: ezaugarriak, kronologia eta geografia. Euskaltzaindia & UPV/EHU.

Publicado
2023-06-30
Cómo citar
Monforte, S. (2023). Jarraitu aditzaren erregimen-aldaketa testu akademikoen argitan [Cambio de régimen en el verbo jarraitu ‘seguir’ a la luz de los textos académicos]. Fontes Linguae Vasconum, (135), 69-100. https://doi.org/10.35462/flv135.4